La firma

4|5|3 Law Firm és una firma nascuda de la integració de diversos professionals procedents de prestigioses firmes i amb una acreditada experiència en l’assessorament empresarial. Per altra banda, la incorporació, en els darrers 20 anys, d’un equip humà dinàmic i altament qualificat ha permès al despatx consolidar-se com a referent en l’anomenat Dret d’Empresa.

Entre els objectius principals, en destaca oferir als nostres clients un servei jurídic integral (en l’àmbit mercantil, tributari i laboral, així com en el camp de les noves tecnologies), defensant, així mateix, els interessos d’aquells que dipositen en nosaltres la seva confiança davant els tribunals, organismes d’inspecció, mediació i/o arbitratge quan resulta necessari.

 

Un entorn de treball innovador, una clara vocació de servei, unit a un escrupolós respecte a l’ètica i secret professional, així com a les normes deontològiques reguladores de la nostra professió, ens han fet mereixedors de la confiança d’empreses, organismes públics i institucions, tant nacionals com estrangeres.