French Desk +-

El French Desk està integrat per advocats de diferents especialitats, bilingües o amb un alt domini del francès, els quals tenen un bon coneixement de l’entorn empresarial i cultural, tant dels països de parla francòfona com dels de parla hispana.

El French Desk assessora a empreses de països francòfons, tant durant el seu procés de constitució a Espanya, com en tots aquells aspectes legals relacionats amb les seves inversions o activitats a territori espanyol, proporcionant una resposta integral i pràctica a les preguntes que els nostres clients es plantegen en relació al sistema legal espanyol.

El French Desk també assessora a empreses espanyoles durant el seu procés d’establiment en mercats francòfons, ja sigui a través de la constitució d’una filial o sucursal estrangera, ja sigui a través d’aliances estratègiques o d’altres operacions corporatives (adquisició d’una empresa local o establiment d’una xarxa de distribució o una joint-venture amb socis locals).

 

Finalment, els advocats del nostre French Desk es recolzen, quan cal, en els membres d’altres firmes de la nostra xarxa ALLIURIS ubicades en països francòfons; això ens permet atendre les necessitats específiques de cada client de forma eficaç i professional.

Latin American Desk +-

El nostre Latin American Desk ofereix assessorament a empreses llatinoamericanes a l’hora de realitzar inversions i establir-se a Espanya. En aquest sentit, cal destacar que Espanya és el destí natural per a moltes empreses llatinoamericanes en expansió i per aquelles que busquen expandir-se internacionalment, ja que constitueix una plataforma ideal per entrar als mercats de la Unió Europea, Àfrica i Orient Mitjà. És per tot això que la nostra firma assessora a les companyies llatinoamericanes que trien Espanya com a plataforma per a les seves operacions a la Unió Europea i altres països de l’entorn.

A més, també oferim assessorament jurídic en tot tipus d’operacions transfrontereres, fusions i adquisicions (M&A), finançaments d’empreses i projectes, així com en arbitratge internacional.

 

La nostra àmplia experiència en ALLIURIS, reconeguda aliança global de firmes legals, permet que els nostres advocats desenvolupin un coneixement profund en aspectes clau, riscos i factors de negoci que poden influir en els acords realitzats en les diferents jurisdiccions d’Amèrica Llatina.

China Desk +-

El nostre China Desk ofereix un servei integral que inclou assistència legal, fiscal i comptable per a inversors xinesos que decideixen incorporar-se al mercat espanyol. El nostre equip uneix la seva comprensió especialitzada de les característiques i mètodes dels negocis i mercats a la Xina amb un coneixement extens de la seva cultura i llengua.

Els nostres advocats del China Desk ofereixen un assessorament especialitzat en les àrees següents:

 

  • Constitució de l’empresa.
  • Assessorament legal i fiscal en la compra o inversió en empreses espanyoles.
  • Assessorament en la compra i venda d’empreses.
  • Visat per inversió o Golden Visa.
  • Béns immobles.
  • Planificació fiscal i compliment normatiu.