Mercantil i societari

El Dret Mercantil i Societari és una de les àrees principals de la nostra firma. Els nostres advocats combinen una alta capacitat de negociació amb una experiència especialitzada, la qual cosa ens permet gestionar tots els problemes que sorgeixen en les operacions mercantils i assegurar uns resultats satisfactoris per als nostres clients.

El nostre Departament Mercantil i Societari treballa en estreta col·laboració amb altres departaments de la nostra firma (com el tributari, laboral, TIC i immobiliari), formant un equip multidisciplinari capaç d’oferir als nostres clients un servei integral i especialitzat, tant en les operacions complexes com en els assumptes corporatius i contractuals del dia a dia.

El nostre objectiu és proporcionar un assessorament d’alta qualitat tècnica, amb un enfocament especialment pràctic i comercial, on es tingui en consideració el sector i les jurisdiccions en les quals operen els nostres clients. Amb aquesta finalitat, els nostres advocats de Mercantil i Societari, a més d’experiència jurídica, tenen un coneixement profund dels aspectes legals relacionats amb els sectors industrials en els quals assessoren, així com una àmplia experiència en les operacions transfrontereres.

El nostre àmbit d’actuació pel que fa a la pràctica del Dret Mercantil i Societari inclou:

Dret de Societats +-

El nostre equip de Mercantil i Societari assessora als nostres clients (empreses i grups nacionals i internacionals) en els assumptes corporatius de cada fase de la vida societària, des de la constitució de l’empresa fins a la seva dissolució, proporcionant un assessorament recurrent per tal d’assegurar que l’empresa compleixi amb tots el requisits legals i amb la normativa vigent.

La nostra experiència cobreix l’assessorament legal per a la constitució de societats, sucursals i altres entitats, així com l’assessorament posterior recurrent (modificació d’estatuts, ampliació i reducció de capital social, nomenament d’administradors, etc.)

El nostre equip de Mercantil i Societari també té una àmplia experiència assessorant a Consells d’Administració en relació al compliment de les normes de govern corporatiu, polítiques de remuneració per a directius i el seu règim de responsabilitat. El nostre assessorament també inclou serveis de secretaria oferint suport directe a l’empresa o actuant com a secretari no-conseller del Consell d’Administració.

Contractes mercantils +-

La nostra àrea de Mercantil i Societari té una àmplia experiència en la redacció i negociació de tota mena de contractes i acords comercials, nacionals i internacionals, amb l’objectiu de donar suport als nostres clients en el dia a dia de les seves activitats empresarials.

Els nostres advocats assessoren tant a clients com a proveïdors en una àmplia varietat de tipologies de contractes mercantils, com ara els contractes de distribució, agència, franquícia, llicència, R+D, e-commerce, outsourcing, contractes de màrqueting, etc.

Fusions i Adquisicions +-

Els nostres advocats de l’àrea Mercantil i Societari són experts en el disseny i implementació de fusions i adquisicions (M&A), tant nacionals com transfrontereres, assessorant a compradors, venedors, empreses target o als seus directius, en una àmplia varietat de sectors i indústries, incloent les que estan altament regulades.

Els nostres advocats intervenen en tot tipus d’operacions de fusions i adquisicions (M&A) i en totes les seves etapes, entre les quals s’inclou:

·  Assessorament durant l’etapa preliminar: negociació de les ofertes, MoUs, acords de confidencialitat, etc.

·  Processos de revisió legal (due diligence) de l’empresa target.

·  Assessorament en processos d’inversió i desinversió: redacció i negociació de contractes de compravenda d’empreses, de negocis i d’actius; redacció i negociació de Pactes de Socis i altres acords típics d’aquests tipus d’operacions.

·  Execució de fusions i escissions, tant entre empreses del mateix grup com entre empreses independents.

La col·laboració propera dels nostres advocats mercantilistes amb els altres departaments del nostre despatx (o, quan és necessari, amb assessors externs experts en finances) ens permet abordar qualsevol qüestió que pugui sorgir en aquest tipus d’operacions.

Reestructuracions societàries +-

Els nostres advocats de Mercantil i Societari assessoren en les operacions de reorganització i reestructuració societària (incloses les multi-jurisdiccionals), intervenint en el disseny i la implementació de les estructures corporatives més apropiades per a cada client i fent-se càrrec de la redacció i negociació de la documentació societària relacionada.

Joint Ventures i Aliances Estratègiques +-

El nostre equip de Mercantil i Societari també té experiència en el disseny, negociació i implementació d’acords de joint-venture i altres acords de col·laboració estratègica, tant a nivell nacional com internacional. La nostra experiència en operacions internacionals ens permet ajudar als nostres clients a escollir el vehicle més adient i també ens permet ajudar-los en altres qüestions complexes, com ara l’elecció de la llei aplicable i la jurisdicció competent.

Societats i fons de Capital Risc (Private Equity) +-

El nostre equip de Mercantil i Societari assessora en la constitució i definició de l’estructura legal de fons de capital risc i altres formes d’inversió similars. De la mateixa manera, dona suport als clients en aquelles operacions d’inversió i desinversió d’empreses (LBO, MBO, BIMBO, etc.)