Capital risc

Assessorem en tot tipus d’inversions (capital privat, immobiliari, infraestructura, fons de fons, etc.) que es realitzen a Espanya, des de les etapes inicials (NDA’s, cartes d’intencions, due diligence…) i les etapes de negociació i estructuració de la transacció, fins a  la redacció de l’acord final i el seu tancament.

Oferim assessorament experimentat en tot tipus d’inversions i desinversions, negociació i documentació de les clàusules habituals, plans d’incentius per a empleats, drets preferencials i altres aspectes característics de les operacions relacionades amb seed capital i start-ups per part d’entitats de capital risc.

També assessorem en fusions i adquisicions, transmissió de paquets d’accions per a filials corporatives, processos de due diligence, acords d’inversió, pactes de socis, fusions i spin-offs