Empresa familiar

El nostre departament d’empresa familiar ofereix serveis multidisciplinars mitjançant un equip de professionals altament competents i  experimentats en la majoria de les àrees que normalment estan relacionades amb els negocis familiars, com ara el dret tributari, mercantil, civil o processal

A més, tenen una àmplia experiència i comprensió sobre la forma de treballar que tenen aquests tipus de negocis i també una sensibilitat especial amb les relacions que aquestes empreses familiars creen entre el negoci i els propietaris.

Oferim un assessorament especialitzat en:

Successió de l’empresa familiar +-

Elaborem estratègies a mida en qüestions de successió familiar, inclosos protocols i pactes de socis.

Planificació fiscal d’empreses familiars +-

Assessorem sobre les estratègies tributàries més eficaces per mantenir els incentius fiscals actuals i sobre les conseqüències fiscals derivades de les estratègies de successió de l’empresa familiar que la família ha triat, suggerint alternatives quan és necessari.

Prevenció de conflictes en empreses familiars +-

Assistim i ajudem amb les estructures de govern familiar, com ara el consell familiar o la Junta General de Socis. També oferim assessorament sobre plans financers per evitar o minimitzar possibles conflictes entre els membres de la família, com ara polítiques de dividends regulars i obligatoris o estructures de possessió d’accions.

Relacions amb els nous membres de la família +-

Assessorem sobre acords prematrimonials i també sobre casos de dissolució del règim econòmic matrimonial com a conseqüència de divorcis o defuncions.

Nous reptes de l’empresa familiar +-

Facilitem assessorament legal sobre la internacionalització i professionalització de l’empresa familiar i sobre processos de compra i venda d’una part o de la totalitat del negoci familiar.

Polítiques de capital humà a l’empresa familiar +-

Ajudem amb l’estructura de govern a l’hora d’integrar noves generacions i a definir i executar sistemes de remuneració i polítiques d’incentius.