Immobiliari i construcció

Proporcionem un assessorament immobiliari d’alta qualitat basat en un coneixement proper del sector. La nostra experiència en aquest camp inclou l’assessorament en la redacció i negociació de contractes de compravenda, arrendaments, gestió d’actius (sòl, residencial, locals, centres comercials, etc.), construcció i desenvolupament, a més de la intervenció en diverses inversions transfrontereres.

D’altra banda, sabem que la coordinació amb altres branques del dret constitueix un element clau quan es tracta d’analitzar operacions immobiliàries. Per aquest motiu, estem en contacte permanent amb els nostres experts en tributació immobiliària, els quals assessoren de manera integral sobre impostos relatius a béns immobles, incloent, quan resulta necessari, l’establiment de l’estructura o vehicle més apropiat a cada cas. També tenim en compte l’IVA i les diferents opcions tributàries, assegurant-nos que cada operació compleix amb la normativa de la manera més eficient possible.

 

Així mateix, els nostres experts en litigació immobiliària tracten d’assessorar al client per tal d’evitar disputes i arribar a acords de forma pràctica i innovadora, tenint en compte sempre la defensa dels seus interessos i objectius comercials.