Responsabilitat social corporativa

4|5|3 Law Firm és una firma integrada per professionals i personal administratiu que conceben l’existència del despatx no només com un centre de treball sinó com una part de la societat de la que en forma part, amb la qual s’ha de comprometre i, de fet, es compromet activament.

Els valors ètics que impregnen el desenvolupament de l’activitat professional del despatx també s’apliquen a la defensa i protecció del medi ambient i dels col·lectius més desfavorits i necessitats de la nostra societat.

Assessorament Pro bono +-

Els professionals que voluntàriament s’adscriuen als diferents programes Pro bono del despatx destinen part del seu temps i dels recursos de 4|5|3 Law Firm a oferir assessorament jurídic gratuït, tant a persones desfavorides que no disposen de mitjans econòmics per fer front a la seva defensa jurídica, com a fundacions, associacions i altres entitats sense ànim de lucre.

 

 

 

Medi Ambient +-

Considerant el compromís ambiental com un valor empresarial que implica desafiaments i oportunitats per tota organització que pretengui ser competitiva conforme al paradigma del desenvolupament sostenible i la responsabilitat socioambiental (RSC/RSE), 4|5|3 Law Firm, en estreta col·laboració amb els seus clients i proveïdors, tracta de minimitzar l’impacte de la seva activitat a través de la implementació de diversos programes i iniciatives sensibles amb el medi ambient.

Finançament de projectes ONG +-

Pràcticament des de la fundació de la firma, cada any es destinen recursos al finançament de diversos projectes d’ONGs, amb les quals es mantenen relacions com a firma col·laboradora a diferents nivells.